2.80

მაღალი ხარისხი,  პერფორირებული (2)
ზუსტი ზომები (სიგანე 20სმ , სიგრძე – 14 მეტრი)
ფასისა და ხარისხის იდიალური შეფარდება
100%-იანი ცელულოზა

 14მ – 3 ფენა

აღწერა

ხელსახოცები