1.50

მაღალი ხარისხი,
ზუსტი ზომები (სიგანე 33სმ X 33სმ, რაოდენობა 70 ცალი)
1 ფენა
ფასისა და ხარისხის იდიალური შეფარდება
100%-იანი ცელულოზა