1.10

მაღალი ხარისხი,
ზუსტი ზომები (სიგანე 23სმ X 25სმ, რაოდენობა 90 ცალი)
1 ფენა
ფასისა და ხარისხის იდიალური შეფარდება
100%-იანი ცელულოზა