1.30

მაღალი ხარისხი,
ზუსტი ზომები (სიგანე 21სმ X 23სმ, რაოდენობა 180/200/250 ცალი)
ფასისა და ხარისხის იდიალური შეფარდება
100%-იანი ცელულოზა