3.00

მაღალი ხარისხი,
გამძლე/მყარი
ფასისა და ხარისხის იდეალური შეფარდება