დაგვიკავშირდით

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი:

ქ. თბილისი, ენუქიძის 12

ელ-ფოსტა:

info@ecopak.ge

ტელეფონის ნომრები:

+995 595 27 09 00
+995 595 21 21 15

საბანკო რეკვიზიტები:

შპს ეკოპაკ-საქართველო
ს/კ 406 242 917
სს ,,საქართველოს ბანკი
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ა/ნ # GE33BG0000000100892341

შეავსეთ ფორმა:

    X
    0